搂1聽Postanowienia og贸lne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu www.hisoutfit.com jest Olgierd Botor wykonuj膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Hisoutfit Olgierd Botor wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzon膮 przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci ul. Podleska 35a 43-190 Miko艂贸w, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@hisoutfit.com, zwana dalej “Administratorem” i b臋d膮ca jednocze艣nie Us艂ugodawc膮.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyra偶enia pisane w tre艣ci niniejszej Polityki Prywatno艣ci z du偶ej litery nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Sklepu www.hisoutfit.com.

搂2 Cel i zakres zbierania danych

 1. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji zakup贸w w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpo艣redniego dotycz膮cego w艂asnych produkt贸w i us艂ug, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowi膮cym tzw. prawnie uzasadniony interes Sp贸艂ki. Dane w tych celach przetwarzane b臋d膮 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Po wyra偶eniu odr臋bnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mog膮 by膰 przetwarzane r贸wnie偶 w celu przes艂ania pro艣by o wyra偶enie opinii na temat zakup贸w w sklepie, przesy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 lub wykonywania telefonicznych po艂膮cze艅 w celu marketingu bezpo艣redniego 鈥 odpowiednio w zwi膮zku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku 鈥 Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile u偶ytkownik wyrazi艂 stosown膮 zgod臋.
 3. W przypadku konieczno艣ci dostarczenia zam贸wienia dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane operatorom pocztowym lub przewo藕nikom wy艂膮cznie w celu dostarczenia zam贸wienia.
  Dane osobowe przetwarzane w celach zwi膮zanych z realizacj膮 zakup贸w b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji zakup贸w i zam贸wienia, po czym dane podlegaj膮ce archiwizacji b臋d膮 przechowywane przez okres w艂a艣ciwy dla przedawnienia roszcze艅, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych obj臋tych o艣wiadczeniem zgody b臋d膮 przetwarzane do czasu odwo艂ania zgody.
 4. W przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia, natomiast konsekwencj膮 ich niepodania b臋dzie brak mo偶liwo艣ci zam贸wienia produkt贸w w sklepie.
 6. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane tak偶e w spos贸b zautomatyzowany w formie profilowania, o ile u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencj膮 profilowania b臋dzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotycz膮cych jej decyzji b膮d藕 analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa艅 i postaw.
 7. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

搂3 Prawo kontroli, dost臋pu do tre艣ci w艂asnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 2. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt 1 mo偶na wys艂a膰 stosown膮 wiadomo艣膰聽 e-mail na adres: kontakt@hisoutfit.com

搂4聽Pliki “cookies”

 1. Sklep Us艂ugodawcy聽u偶ywa plik贸w聽鈥cookies鈥. Brak zmiany po stronie Us艂ugobiorcy ustawie艅 przegl膮darki jest r贸wnoznaczny z wyra偶eniem zgody na ich u偶ycie.
 2. Instalacja plik贸w 鈥cookies鈥 jest konieczna do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug w Sklepie. W plikach 鈥cookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania Sklepu, w szczeg贸lno艣ci tych wymagaj膮cych autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane s膮 trzy rodzaje plik贸w 鈥cookies鈥: 鈥瀞esyjne鈥, 鈥瀞ta艂e鈥 oraz 鈥瀉nalityczne鈥.
  1. Cookies鈥 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  2. 鈥濻ta艂e鈥 pliki 鈥cookies鈥 przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w 鈥cookies鈥 lub do czasu ich usuni臋cia przez Us艂ugobiorc臋.
  3. Cookies鈥 鈥瀉nalityczne鈥 umo偶liwiaj膮 lepsze poznanie sposobu interakcji Us艂ugobiorcy w zakresie zawarto艣ci Sklepu, lepiej zorganizowa膰 jego uk艂ad. 鈥淎nalityczne鈥 鈥cookies鈥 gromadz膮 informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Us艂ugobiorc臋, typie strony, z jakiej Us艂ugobiorca zosta艂 przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Us艂ugobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych Us艂ugobiorcy, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 4. Us艂ugobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dost臋pu plik贸w 鈥cookies鈥 do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb贸r w oknie swojej przegl膮darki.聽聽Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w聽鈥cookies鈥澛燿ost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

搂5 Postanowienia ko艅cowe

 1. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Us艂ugodawca udost臋pnia odpowiednie 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci stosuje si臋 odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.hisoutfit.com,聽przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatno艣ci wchodz膮 w 偶ycie z dniem 25 maja 2018 roku.
EnglishGermanPolish